ED5 - Disseny, Fabricació, CNC, Metrologia

Al servei de la industria


La Societat ED5  Enginyeria Industrial Penedès, SLL ha estat constituïda per 5 persones amb una experiència acreditada de més de 20 anys en el sector industrial.

L’objectiu de l'organització, és oferir serveis especialitzats per donar solucions integrades a tot tipus d’empreses.

Oferim solucions a nivell de disseny, fabricació, muntatge, manteniment i posta a punt de tot tipus d’elements i instal·lacions, per la fabricació, millora en la productivitat, automatització, utillatges per processos i elements per control de Qualitat, reparació i modificació de motlles, entre d’altres.

Per poder oferir els anteriors serveis i producte descrits, la societat disposa dels següents departaments:

Departament Tècnic:  Capacitat per realitzar tot tipus de dissenys i projectes, dotat amb les últimes versions dels software de disseny 3D Siemens Unigraphics NX.

Departament Fabricació:  Capacitat de donar serveis específics al client, dotat de màquines CNC 3 i 5 eixos  i mecanització convencional, soldadura amb tig, mig i altres,  així com el manteniment i muntatge de tot tipus d’elements i utillatges.

Laboratori de Metrologia:  Capacitat per la certificació dimensional de tot tipus de productes i útils de control.

  • ED5
  • Generalitat de Catalunya
  • Unió Europea
  • Gobierno de España
ED5 Enginyeria Industrial Penedès. S.L.L. · Avgda. El Foix nº3 - Pol. industrial el Foix 43720 L'Arboç (+ 34 977 187 001) ed5@ed5.cat